PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
10.21203/rs.3.rs-1102490/v12021Chloroform and Cognitive Function in the General Population of the US Elderly: A Cross-Sectional StudySohyae Lee, Jin-Young Min, Kyoung-Bok Minhttps://www.researchsquare.com/article/rs-1102490/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-1102490/v1.html
Frontiers in Neuroscience10.3389/fnins.2021.704871202115Association of Hearing Acuity and Cognitive Function Among a Low-Income Elderly Population in Rural China: A Population-Based Cross-Sectional StudyYi Xu, Yan Li, Dandan Guo, Xin Zhang, Huiying Guo, Hui Cao, Xin Li, Jing Zhang, Jun Tu, Jinghua Wang, Xianjia Ning, Dong Yanghttps://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2021.704871/full
10.21203/rs.3.rs-125270/v12020Association Between Dietary Theobromine and Cognitive Function in a Representative Elderly American Population: A Cross-Sectional StudyLijie Gao, Chaohua Cui, Zhengzhou Yuan, Wenjing Ge, Qian Liu, Jie Li, Na Liu, Chunyan Lei, Jie Liuhttps://www.researchsquare.com/article/rs-125270/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-125270/v1.html
F1000Research10.12688/f1000research.22580.120209175Prevalence of sarcopenia in an elderly population in rural South India: a cross-sectional studyNishat Shaikh, R Harshitha, Madhavi Bhargavahttps://f1000research.com/articles/9-175/v1/xml, https://f1000research.com/articles/9-175/v1/pdf, https://f1000research.com/articles/9-175/v1/iparadigms
Archives of Gerontology and Geriatrics10.1016/j.archger.2018.05.01920187858-63The mediating role of depression on the relationship between housebound status and cognitive function among the elderly in rural communities: A cross-sectional studyLing-Di Meng, Yong-Chuang Liu, Xiao Feng, Yan-Xue Zhai, kun Liuhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0167494318301006?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0167494318301006?httpAccept=text/plain
Psychogeriatrics10.1111/psyg.125612020205654-662The association between health‐related factors, physical and mental diseases, social activities, and cognitive function in elderly Koreans: a population‐based cross‐sectional studySung‐Man Baehttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fpsyg.12561, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/psyg.12561, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full-xml/10.1111/psyg.12561, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/psyg.12561
10.21203/rs.3.rs-21415/v12020Preoperative assessment of cognitive function and risk assessment of cognitive impairment in elderly patients with orthopedics: A cross-sectional study.Shuyuan Gan, Yang Yu, Jiateng Wu, Xiaodong Tang, Yueying Zheng, Mingcang Wang, Shengmei Zhuhttps://www.researchsquare.com/article/rs-21415/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-21415/v1.html
PLOS ONE10.1371/journal.pone.02333812020155e0233381Relationship between visual function and cognitive function in the elderly: A cross-sectional observational studyMinako Kaido, Masaki Fukui, Motoko Kawashima, Kazuno Negishi, Kazuo Tsubotahttps://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0233381
10.21203/rs.2.20301/v32020Relationships of Accelerometer-based Measured Objective Physical Activity and Sedentary Behaviour with Cognitive Function: A Comparative Cross-sectional Study of China’s Elderly PopulationZhi jian Wu, Zhu ying Wang, Bing qian Hu, Xu hui Zhang, Fan Zhang, Hou lei Wang, Fang hui Lihttps://www.researchsquare.com/article/rs-10913/v3, https://www.researchsquare.com/article/rs-10913/v3.html
10.21203/rs.2.20301/v42020Relationships of Accelerometer-based Measured Objective Physical Activity and Sedentary Behaviour with Cognitive Function: A Comparative Cross-sectional Study of China’s Elderly PopulationZhi jian Wu, Zhu ying Wang, Bing qian Hu, Xu hui Zhang, Fan Zhang, Hou lei Wang, Fang hui Lihttps://www.researchsquare.com/article/rs-10913/v4, https://www.researchsquare.com/article/rs-10913/v4.html