Factors affecting satisfaction with cancer information provided through the social networking services of the National Cancer Information Center in Korea
Su Yeon Kye, Min Hee Lee, Jisu Yoo, Kyung Hee Oh, Jae Kwan Jun
Epidemiol Health. 2017;39(0):e2017057  Published online 2017 Dec 11     DOI: https://doi.org/10.4178/epih.e2017057
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Association Between Loneliness and the Frequency of Using Online Peer Support Groups Among Cancer Patients With Minor Children: A Cross-Sectional Web-Based Study
Kazuhiro Kosugi, Yohei Nishiguchi, Tomofumi Miura, Daisuke Fujisawa, Takashi Kawaguchi, Kayo Izumi, Jun Takehana, Yuko Uehara, Yuko Usui, Tatsuto Terada, Yujiro Inoue, Maika Natsume, Midori Yuki Yajima, Yuki Sumazaki Watanabe, Ayumi Okizaki, Eisuke Matsus
Journal of Pain and Symptom Management.2021; 61(5): 955.     CrossRef
Awareness, attitude and barriers of colorectal cancer screening among high-risk populations in China: a cross-sectional study
Ruo-lin Huang, Qi Liu, Ying-xin Wang, Jin-yu Zou, Li-feng Hu, Wen Wang, Ying-hui Huang, Yi-zhuo Wang, Bo Zeng, Xi Zeng, Ying Zeng
BMJ Open.2021; 11(7): e045168.     CrossRef
Factors affecting online health information seeking by channels
Su Yeon Kye, Keeho Park
Korean Journal of Health Education and Promotion.2018; 35(2): 1.     CrossRef